Profile Image of Stanislav Khitrov

Stanislav Khitrov

1936-07-22 - 1985-05-24