Lalaki, Babae kami!

Drama

A 1977 Filipino drama by Danny L. Zialcita.

Image for movie Lalaki, Babae kami!