Isang Salop na Bala

Action, Comedy

A 1990 Filipino action comedy film starring Palito

Image for movie Isang Salop na Bala