Haragan: Masahol Pa Sa Bala

Action

A 1997 Filipino action movie starring Monsour del Rosario, Alma Concepcion and Mike Gayoso.

Image for movie Haragan: Masahol Pa Sa Bala