May pulis, may pulis sa ilalim ng tulay

Comedy

A comedy movie of funny misfortunes that befall two city cops.

Image for movie May pulis, may pulis sa ilalim ng tulay